WSE Good Practices GROCLIN 2021

Charter Groclin S.A.

Polityka wynagrodzeń członków Zarządu i RN

Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego

Planowane i wypłacone dywidendy przez Spółkę

Regulations of the Board

Regulations of the Supervisory Board

Regulations of the General Meetings

Polityka różnorodności w odniesieniu do organów zarządzających

We use cookies and similar technologies, incl. for the purposes of: providing services, advertising, statistics. Using the site without changing your browser settings means that they will be placed on your end device. Remember that you can always change these settings.