Ogłoszenie o zwołaniu NWZ Groclin S.A. na dzień 31.03.2022 roku

Projekty uchwał na NWZ Groclin S.A. w dniu 31.03.2022 r.

Uzasadnienie projektów uchwał na NWZ w dniu 31.03.2022 r.

Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów z tych akcji

Wzór pełnomocnictwa udzielanego przez osobę fizyczną

Wzór pełnomocnictwa udzielanego przez osoby prawne i spółki osobowe

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika

Przetwarzanie danych osobowych

André Gerstner - kandydat na członka Rady Nadzorczej Groclin S.A.

Dawid Urban - kandydat na członka Rady Nadzorczej Groclin S.A.

Piotr Arent - kandydat na członka Rady Nadzorczej Groclin S.A.

Piotr Rybicki - kandydat na członka Rady Nadzorczej Groclin S.A.

We use cookies and similar technologies, incl. for the purposes of: providing services, advertising, statistics. Using the site without changing your browser settings means that they will be placed on your end device. Remember that you can always change these settings.