Raport bieżący 53/2022. Data wysłania: 21 grudnia 2022r. (godz. 12:50). Przyjęcie przez Radę Nadzorczą Spółki jednolitego tekstu Statutu LESS S.A.

Raport bieżący 52/2022. Data wysłania: 23 września 2022r. (godz. 18:15). Informacja o dokonaniu odpisu aktualizującego wartość aktywów niefinansowych

Raport bieżący 51/2022. Data wysłania: 20 września 2022r. (godz. 21:54). Informacja o zamiarze ujęcia w sprawozdaniu finansowym za pierwsze półrocze 2022 roku jednorazowych zdarzeń wpływających na wyniki finansowe

Raport bieżący 50/2022. Data wysłania: 20 września 2022r. (godz. 10:44). Zmiana terminu przekazania raportu za I półrocze 2022 roku.

Raport bieżący 49/2022. Data wysłania: 16 września 2022r. (godz. 10:34). Oświadczenie KDPW w sprawie rejestracji w depozycie papierów wartościowych akcji serii K, L i M LESS S.A.

Raport EBI 02/2022. Data sporządzenia: 12 września 2022 r. (godz.14:14). LESS Spółka Akcyjna – informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021

Raport bieżący 48/2022. Data wysłania: 8 września 2022r. (godz. 15:49). Wybór Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta

Raport bieżący 47/2022. Data wysłania: 7 września 2022r. (godz. 12:56). Zmiana nazwy skróconej i oznaczenia dla akcji Emitenta

Raport bieżący 46/2022. Data wysłania: 2 września 2022r. (godz. 12:19). Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% akcji na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu LESS S.A. w dniu 31 sierpnia 2022 r.

Raport bieżący 45/2022. Data wysłania: 1 września 2022r. (godz. 13:16). Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

Raport bieżący 44/2022. Data wysłania: 1 września 2022r. (godz. 12:57). Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy LESS S.A. w dniu 31 sierpnia 2022 r.

Raport bieżący 43/2022. Data wysłania: 29 sierpnia 2022r. (godz. 20:15). Wniesienie powództwa o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia

Raport bieżący 42/2022. Data wysłania: 12 sierpnia 2022r. (godz. 15:23). Informacja o transakcji uzyskana w trybie art. 19 MAR.

Raport bieżący 41/2022. Data wysłania: 12 sierpnia 2022r. (godz. 15:08). Zmiana nazwy Emitenta, rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego oraz pozostałe zmiany w Statucie Emitenta

Raport bieżący 40/2022. Data wysłania: 10 sierpnia 2022r. (godz. 15:57). Zawarcie porozumień inwestycyjnych z akcjonariuszami Spółki oraz zmiany w składzie Rady Nadzorczej Emitenta.

Raport bieżący 39/2022. Data wysłania: 9 sierpnia 2022r. (godz. 11:35). Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Spółki

Raport bieżący 38/2022. Data wysłania: 9 sierpnia 2022r. (godz. 11:27). Zmiana dotychczas posiadanego udziału w Spółce.

Raport bieżący 37/2022. Data wysłania: 9 sierpnia 2022r. (godz. 11:25). Informacja o transakcji uzyskana w trybie art. 19 MAR.

Raport bieżący 36/2022. Data wysłania: 4 sierpnia 2022r. (godz. 11:09). Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie GROCLIN Spółka Akcyjna

Raport bieżący 35/2022. Data wysłania: 4 sierpnia 2022r. (godz. 11:06). Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GROCLIN Spółka Akcyjna

Raport bieżący 34/2022. Data wysłania: 15 lipca 2022r. (godz. 08:52). Kolejne kroki realizacji strategii rozwoju i wdrażane modyfikacje w związku z czynnikami zewnętrznymi

Raport bieżący 33/2022. Data wysłania: 12 lipca 2022r. (godz. 20:36). Odpowiedzi na pytania akcjonariusza.

Raport EBI 01/2022. Data sporządzenia: 5 lipca 2022 r. (godz.09:31). Groclin Spółka Akcyjna – informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021

Raport bieżący 32/2022. Data wysłania: 30 czerwca 2022 r. (godz.14.16). Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% akcji na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Groclin S.A. w dniu 29 czerwca 2022 r.

Raport bieżący 31/2022. Data wysłania: 30 czerwca 2022 r. (godz.14.06). Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Groclin S.A. w dniu 29 czerwca 2022 r.

Raport bieżący 29/2022. Data wysłania: 21 czerwca 2022 r. (godz.21.25). Oświadczenie KDPW w sprawie rejestracji w depozycie papierów wartościowych akcji serii H Groclin S.A.

Raport bieżący 30/2022. Data wysłania: 27 czerwca 2022 r. (godz.18.28). Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Groclin S.A. za rok obrotowy 2021

Raport bieżący 13/2022. Data wysłania: 6 czerwca 2022 r. (godz.19:53). Korekta raportu nr 13/2022 – sprostowanie omyłki pisarskiej

Raport bieżący 28/2022. Data wysłania: 3 czerwca 2022 r. (godz.18:26). Informacja o transakcji uzyskana w trybie art. 19 MAR.

Raport bieżący 27/2022. Data wysłania: 3 czerwca 2022 r. (godz.15:57). Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie GROCLIN Spółka Akcyjna

Raport bieżący 26/2022. Data wysłania: 3 czerwca 2022 r. (godz.15:55). Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GROCLIN Spółka Akcyjna

Raport bieżący 25/2022. Data wysłania: 26 maja 2022 r. (godz.20:40). Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.

Raport bieżący 24/2022. Data wysłania: 26 maja 2022 r. (godz.20:28). Podjęcie uchwał w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta.

Raport bieżący 23/2022. Data wysłania: 21 kwietnia 2022 r. (godz.20:20). Zakończenie procesu związanego z przeprowadzeniem znaczącej inwestycji

Raport bieżący 22/2022. Data wysłania: 11 kwietnia 2022 r. (godz.18:02). Oświadczenie KDPW w sprawie rejestracji w depozycie papierów wartościowych akcji serii J Groclin S.A.

Raport bieżący 21/2022. Data wysłania: 4 kwietnia 2022 r. (godz.15:59). Wybór Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Groclin S.A. oraz członków Komitetu Audytu.

Raport bieżący 20/2022. Data wysłania: 4 kwietnia 2022 r. (godz.15:37). Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% akcji na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Groclin S.A. w dniu 31 marca 2022 r.

Raport bieżący 19/2022. Data wysłania: 31 marca 2022 r. (godz.19:40). Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Raport bieżący 18/2022. Data wysłania: 31 marca 2022 r. (godz.19:20). Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Groclin S.A. w dniu 31 marca 2022 r.

Raport bieżący 17/2022. Data wysłania: 10 marca 2022 r. (godz.16:57). Sprostowanie do raportu bieżącego nr 35/2021 dotyczącego Informacji o transakcji uzyskanej w trybie art. 19 MAR

Raport bieżący 16/2022. Data wysłania: 4 marca 2022 r. (godz.14:46). Projekty Uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie GROCLIN  Spółka Akcyjna

Raport bieżący 15/2022. Data wysłania: 4 marca 2022 r. (godz.14:24). Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GROCLIN Spółka Akcyjna

Raport bieżący 14/2022. Data wysłania: 24 luty 2022 r. (godz. 12:44). Podpisanie listu intencyjnego oraz informacja o rozpoczęciu negocjacji w celu ustalenia warunków znaczącej inwestycji

Raport bieżący 13/2022. Data wysłania: 18 luty 2022 r. (godz.18:45). Podjęcie uchwał w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta

Raport bieżący 12/2022. Data wysłania: 18 luty 2022 r. (godz.16:17).Oświadczenie KDPW w sprawie rejestracji w depozycie papierów wartościowych akcji serii H Groclin S.A.

Raport bieżący_11/2022. Data wysłania: 16 luty 2022 r. (godz.16:03). Informacja o przyjęciu strategii rozwoju oraz rekomendowanych kierunkach działalności Emitenta.

Raport bieżący_10/2022. Data wysłania: 4 luty 2022 r. (godz.19:12). Zgoda Rady Nadzorczej Emitenta na podwyższenie kapitału zakładowego

Raport bieżący_9/2022. Data wysłania: 1 luty 2022 r. (godz.17:34). Rozpoczęcie procedury podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta

Raport bieżący_8/2022. Data wysłania: 26 stycznia 2022 r. (godz.13:16). Terminy przekazywania raportów okresowych w 2022 roku

Raport bieżący_7/2022. Data wysłania: 13 stycznia 2022 r. (godz.14:19). Zawiadomienie – znaczne pakiety akcji

Raport bieżący_6/2022. Data wysłania: 11 stycznia 2022 r. (godz.13:35). Zawiadomienie – znaczne pakiety akcji

Raport bieżący_4/2022. Data wysłania: 10 stycznia 2022 r. (godz.15:13). Zmiana dotychczas posiadanego udziału w spółce

Raport bieżący_5/2022. Data wysłania: 10 stycznia 2022 r. (godz.15:36). Zawiadomienie – znaczne pakiety akcji

Raport bieżący_3/2022. Data wysłania: 4 stycznia 2022 r. (godz.11:08). Informacja o transakcji uzyskana w trybie art. 19 MAR.

Raport bieżący_1/2022. Data wysłania: 3 stycznia 2022 r. (godz.18:27). Zmiany w składzie Zarządu GROCLIN S.A.

Raport bieżący_2/2022. Data wysłania: 3 stycznia 2022 r. (godz.21:00). Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmiany w Statucie Emitenta.

Używamy plików cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.