Management

Wojciech Paczka

President of the Management Board

Appointed to the Management Board: 27th December 2021

Studied at the Erasmus School of Economics in Rotterdam (specialising in Financial Economics, Master of Science). He also graduated from the SGH Warsaw School of Economics (Bachelor's degree, Finance and Accounting).

Supervisory Board

Piotr Rybicki

Chairman of the Supervisory Board - Independent member of the Supervisory Board

Appointed to the Supervisory Board: 31th March 2022

Od ponad 20 lat związany z rynkiem kapitałowym. Aktywny członek rad nadzorczych i komitetów audytów w spółkach rodzinnych i prywatnych, notowanych na giełdzie papierów wartościowych, czy też z udziałem Skarbu Państwa oraz spółek komunalnych.

Michał Głowacki

Vice-Chairman of the Supervisory Board - Independent Member of the Supervisory Board

Appointed to the Supervisory Board: 30th June 2021

A graduate of the Adam Mickiewicz University in Poznań. He graduated from the Faculty of Law and Administration. Legal adviser since 2005, member of the District Chamber of Legal Advisers in Poznań. Between 2005 and 2012, was a managing partner of Dittmajer Głowacki Awedyk Sp. k. law office. Mr Michał Głowacki is currently a managing partner in the Głowacki Chilarski Sieklicki Sp. k. law office with its registered office in Warsaw.

Konrad Waszak

Członek Rady Nadzorczej

Powołany do Rady Nadzorczej: 31 sierpnia 2022 roku 

Absolwent Politechniki Wrocławskiej. Ukończył Wydział Informatyki i Zarządzania, Kierunek Zarządzanie i Marketing. Pan Konrad Waszak ukończył również studia podyplomowe na Uniwersytecie Ekonomicznym na kierunkach Rachunkowości oraz Doradztwo podatkowe i Zarządzanie Podatkami, jak również studia podyplomowe na Politechnice Warszawskiej na kierunku Kaizen.

Anna Augustyniak

Niezależna Członkini Rady Nadzorczej

Powołana do Rady Nadzorczej: 31 sierpnia 2022 roku

Pani Anna Augustyniak ukończyła Uniwersytet Warszawski Wydział Historyczny oraz Podyplomowe studia na Wydziale Prawa. Jest absolwentką Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu we współpracy z University of Denver. Posiada dyplom Master of Business Administration.

Marek Plota

Niezależny członek Rady Nadzorczej

Powołany do Rady Nadzorczej: 31 sierpnia 2022 roku 

Absolwent Wydziału Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu. Absolwent Europejskiej Akademii Dyplomatów na kierunku Służba Zagraniczna. Ukończył studia podyplomowe z zakresu obsługi i wykorzystania środków unijnych na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu oraz studia podyplomowe z zakresu zarządzania nieruchomościami na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Licencjonowany zarządca nieruchomości.

We use cookies and similar technologies, incl. for the purposes of: providing services, advertising, statistics. Using the site without changing your browser settings means that they will be placed on your end device. Remember that you can always change these settings.