×

Marek Plota

Niezależny członek Rady Nadzorczej

Powołany do Rady Nadzorczej: 31 sierpnia 2022 roku 

Absolwent Wydziału Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu. Absolwent Europejskiej Akademii Dyplomatów na kierunku Służba Zagraniczna. Ukończył studia podyplomowe z zakresu obsługi i wykorzystania środków unijnych na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu oraz studia podyplomowe z zakresu zarządzania nieruchomościami na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Licencjonowany zarządca nieruchomości.

Zajmuje się obsługą korporacyjną i transakcyjną zarówno polskich, jak i zagranicznych klientów. Specjalizuje się w realizacji procesów inwestycyjnych typu M&A oraz Venture Capital. Posiada kompetencje z zakresu nadzorowania bezpieczeństwa danych osobowych oraz stosowania procedur AML. Praktyczną wiedzę związaną z szeroko pojętym Corporate/Commercial zdobywał zasiadając w organach spółek prawa handlowego, w tym z udziałem jednostek sektora finansów publicznych.

Aktualnie koncentruje się na obsłudze międzynarodowych projektów prawnych w obszarze nowych technologii.